site_title
panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon
STRONA GŁÓWNA separator INFORMACJE separator aktualności
17
02-2020
III SKAWIŃSKI TURNIEJ WIEDZY MECHATRONICZNEJ
BARBARA ZELEK
12 lutego 2020 r. dwóch uczniów klasy 4 Tme: Marcin Bielewicz oraz Mikołaj Grzybek wzięli udział w III Skawińskim Turnieju Wiedzy Mechatronicznej oraz warsztatach mechatronicznych, na których zapoznali się się z najnowszymi rozwiązaniami przemysłu 4.0 z dziedziny mechatroniki i automatyki.
14
02-2020
ZMARŁ PROFESOR MAREK KARWALA
JERZY SOSKA
Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 13 lutego 2020 r. zmarł w wieku 64 lat jeden z Najwybitniejszych Absolwentów Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych dr hab. prof. Marek Karwala.Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 17 lutego o godz. 13.00 w Kościele Parafialnym pw. Trójcy Przenajświętszej w Okocimiu.

Prof. Marek Karwala był wybitnym znawcą literatury, badaczem poezji polskiej XX wieku, krytykiem i publicystą. Pracował w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie pełniąc funkcję prodziekana ds. studenckich na wydziale filologicznym.

Ukończył Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Brzesku w roku 1975. Jako Absolwent naszego Zespołu wielokrotnie uczestniczył w spotkaniach z uczniami.
13
02-2020
KONKURS POLIGLOTA
KAROLINA DANIEC
22 stycznia 2019 roku odbył się szkolny konkurs języka angielskiego Poliglota. W pierwszym etapie konkursu wzięło udział 24 uczniów.

Najlepsze wyniki uzyskali:
 • Kacper Migdał z klasy 2TI
 • Weronika Kęder z klasy 3TI
 • Szymon Twardysko z klasy 3TMe
 • Kacper Tokarz z klasy 2TI
 • Gabriela Chłopek z klasy 2TH
 • Kamil Wrona z klasy 2TI
 • Katarzyna Kuśnierz z klasy 3TBG
 • Marzena Śledź z klasy 2TH
 • Marta Kłusek z klasy 2TBR
 • Kornelia Konieczny z klasy 2TH
Półfinalistom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnym etapie konkursu, który odbędzie się w kwietniu.
11
02-2020
SZKOLNY KONKURS POPRAWNEJ POLSZCZYZNY
EWA KŁUŚ
Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego Biblioteka szkolna zaprasza uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych do wzięcia udziału w Konkursie Poprawnej Polszczyzny o Tytuł Szkolnego Mistrza Języka Polskiego.

Cele konkursu
 1. Propagowanie kultury języka polskiego wśród młodzieży.
 2. Doskonalenie świadomego i celowego posługiwania się polszczyzną poprzez świadomy dobór form wypowiedzi i środków językowych, przestrzeganie etyki pisania, doskonalenie skuteczności komunikacyjnej.
 3. Budowanie językowego, a więc zintelektualizowanego obrazu świata i siebie.
 4. Wyrabianie w uczniach dociekliwości poznawczej.
 5. Rozwijanie wyobraźni, twórczego myślenia i samodzielności w zdobywaniu wiedzy.
 6. Wzmacnianie wiary w swoje możliwości oraz poczucia odpowiedzialności za własny rozwój.
Opis konkursu
Do konkursu mogą przystąpić uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych. Termin zgłoszeń upływa dnia 18 lutego 2020r. (wtorek).

Konkurs jest jednoetapowy, uczniowie będą mieć za zadanie rozwiązanie testu z zakresu poprawnego posługiwania się językiem polskim (poprawna odmiana wyrazów – różnych części mowy, w tym odmiana nazwisk, znajomość właściwych form frazeologizmów, poprawne używanie słownictwa, prawidłowe stosowanie dat). Zadania będą mieć charakter zamknięty, jak i otwarty.

Przebieg konkursu
Konkurs odbędzie się 21 lutego 2020r. (piątek) w bibliotece szkolnej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26 lutego 2020r. (środa). Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody.
11
02-2020
CZAPKI Z GŁÓW!
ANNA SKOCZEK
8 lutego 2020 roku w auli Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie odbył się II etap, wojewódzki Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Naszą szkołę reprezentował Paweł Pajor z klasy 4TB. Znalazł się on w gronie 44 uczniów Małopolski i był jedynym uczniem technikum. Pozostali uczniowie to reprezentanci liceów ogólnokształcących, głównie klas humanistycznych, zainteresowanych zdobyciem indeksu wyższej uczelni na kierunku filologia polska. Etap wojewódzki obejmował napisanie rozprawki (wypowiedź argumentacyjna) lub interpretację porównawczą na poziomie rozszerzonym. Uczestnicy olimpiady pisali swoje prace od godziny 10.00 do 14.00, później mieli przerwę. Od godziny 14.30 do 16.00 natomiast pisali test językowy. Wyniki wkrótce, ale jak powiedział prof. Tadeusz Budrewicz, uroczyście inaugurując konkurs, wszyscy uczestnicy powinni się czuć zwycięzcami, mogą bowiem mieć satysfakcję, z faktu że dotarli do tego miejsca. Paweł Pajor z pewnością może czuć się zwycięzcą. 4TB, klasa budowlana realizuje j. polski na poziomie podstawowym, musiał więc przygotować się do poziomu rozszerzonego. Podobnie z materiałem językowym, który zasadniczo poznaje się w szkole podstawowej i gimnazjum. Paweł poświęcił ferie, skorzystał też z konsultacji w szkole, by przygotować się do testu językowego. Ogromnej pracy wymagało również przygotowanie się do etapu szkolnego. Jak znaczny jest to stopień trudności, niech uświadomi poniższe zestawienie. W toku 4-letniej nauki w technikum uczniowie mają przeczytać 13 lektur i napisać na maturze rozprawkę, ok. 250 słów (2 – 2,5 strony). Zalecana lektura do rozprawki, którą napisał Paweł na temat „Od Homera do Tolkiena… i dalej. Fantasy i gatunkowe tradycje eposu” liczyła 37 pozycji, a praca 10 stron wydruku komputerowego, dlatego: Panie, Panowie, czapki z głów!