site_title
panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon
STRONA GŁÓWNA separator INFORMACJE separator aktualności separator szukaj
aby odszukać informacje nie trzeba wpisywać całej nazwy - wystarczy jeden wyraz
możliwe jest także wyszukiwanie wg daty (format: rrrr-mm-dd) oraz wg autora informacji
wyniki wyszukiwania:
wyniki archiwalne są reprezentowane przez szare tło daty
10
05-2018
DODATKOWE KWALIFIKACJE DLA UCZNIÓW!
KRYSTIAN ZAMIATAŁA
wydarzenia
Uczniowie kształcący się w zawodach ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych 
oraz monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych biorą udział 
w 150-godzinnym szkoleniu spawania metodą MAG w ramach projektu „Rozwój 
i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wparcie szkół – utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych”. Kurs realizowany jest w ramach zajęć pozalekcyjnych w naszej pracowni spawalniczej, obejmuje opanowanie wiadomości teoretycznych i praktycznych zgodnie z opracowanym programem. Zajęcia kończą się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym umiejętności spawalnicze – uczniowie uzyskają świadectwo Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Głównym celem zorganizowania kursu jest wyposażenie uczniów w dodatkowe umiejętności zawodowe. To nie pierwsza i nie ostatnia edycja kursu spawania. Nasi uczniowie zawsze mogą liczyć na ponadprogramowe emocje.