site_title
panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon
STRONA GŁÓWNA separator INFORMACJE separator aktualności separator szukaj
aby odszukać informacje nie trzeba wpisywać całej nazwy - wystarczy jeden wyraz
możliwe jest także wyszukiwanie wg daty (format: rrrr-mm-dd) oraz wg autora informacji
wyniki wyszukiwania:
wyniki archiwalne są reprezentowane przez szare tło daty
  
13
11-2017
RADA PROGRAMOWA POWOŁANA
JERZY SOSKA
wydarzenia
W związku z realizacją w powiecie brzeskim projektu pn. Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół – utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych”, uchwałą rady powiatu brzeskiego zostało powołane Centrum Kompetencji Zawodowych przy ZSP nr 2 w Brzesku.

Kolejnym krokiem, który został wykonany w dniu 08 listopada, było utworzenie „Rady Programowej”, która będzie działać przy CKZ.
Celem powołania Rady Programowej, społecznego organu doradczego, jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego, dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez m.in. zacieśnienie współpracy szkoły z pracodawcami/przedsiębiorcami, instytucjami samorządowymi oraz uczelniami wyższymi.

W trakcie spotkania Dyrektor Wydziału Edukacji, Janina Motak przedstawiła ofertę edukacyjną szkół powiatu brzeskiego. Dyrektor szkoły, a zarazem dyrektor CKZ zaprezentował podstawowe założenia projektu i kierunki kształcenia w ZSP nr 2 w Brzesku. Kierownik ODIDZ, Krystian Zamiatała zapoznał ze zmianami, które pojawią się w najbliższych latach w systemie edukacji oraz przedstawił jak wygląda droga do uzyskania kwalifikacji zawodowych.

W dyskusji uczestniczyli: Andrzej Potępa- Starosta Brzeski, który wyraził zadowolenie ze spotkania i tak dużej obecności pracodawców oraz zaapelował o konkretne propozycje, by pozyskane środki finansowe (ponad 4 mln złotych) pożytecznie i efektywnie wykorzystać.

Pani Kinga Panas, specjalista ds. rekrutacji i rozwoju w firmie Can-Pack S.A. FPN w Brzesku pozytywnie wyraziła się o naszych uczniach, odbywających staże i praktyki i podtrzymała chęć współpracy z powstałym CKZ i szkołą.

Pani Joanna Sztefko, dyrektor operacyjny firmy Wawel zwróciła uwagę na umiejętności personalne i społeczne jako nie mniej ważne niż umiejętności zawodowe związane z daną specjalizacją. Fachowa wiedza, ale i praca w grupie, komunikacja, współpraca to bardzo pożądane, niezbędne umiejętności. Pani dyrektor wnioskowała o wydłużenie do 3 miesięcy praktyk zawodowych.

Pan Paweł Nawrocki-  Prezes firmy Nawrocki Group stwierdził , że Polska jest zagłębiem stolarstwa w Europie i zaproponował założenie klasy patronackiej kształcącej stolarzy, którzy zajęcia praktyczne odbywać będą w jego firmie. Pomysł ten został zaakceptowany przez dyrektora szkoły i taki kierunek kształcenia pojawi się w ofercie ZSP nr 2 na rok 2018/19.

Reasumując, można powiedzieć, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Szkoła poszukuje pracodawców, którzy zapewnią profesjonalną realizację staży, praktyk i przystąpią do realizacji kształcenia dualnego. Pracodawcy, oczekują zaangażowania ze strony uczniów, dobrego przygotowania, umiejętności, wiedzy z danego obszaru kształcenia i umiejętności interpersonalnych.

Po dyskusji, goście zwiedzili pracownie kształcenia zawodowego oraz testowali pozyskane urządzenia w ramach projektu „ Chmura Edukacyjna”. Kolejne spotkanie wybranej Rady Programowej odbędzie się w okresie rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych.

Dziękuję kierownikowi ODiDZ Panu Krystianowi Zamiatale, Paniom Sylwi Mleczko-Fikas, Sylwi Smaga-Olchawa oraz pozostałym nauczycielom, pracownikom i uczniom zaangażowanym w przygotowanie spotkania. Było, pięknie, profesjonalnie, a stół był zastawiony „na bogato”. Goście byli zachwyceni i zapewnili, że oczekują na kolejne zaproszenia.

Uczestnicy spotkania jednogłośnie zaakceptowali regulamin Rady Programowej i jej skład.